Modlitba za naše farské misie

Modlitba za naše farské misie

V dňoch 30. 9. – 8. 10. 2023, pri príležitosti 25. výročia konsekrácia nášho farského kostola a zriadenia našej farnosti, sa budú konať farské misie. Ich cieľom je duchovne obnoviť farskú rodinu, aby sme takto obrodení slávili naše jubileum. Farské misie bude...
Prihlasovanie na prvé sv. prijímanie

Prihlasovanie na prvé sv. prijímanie

Rodičia, ktorých deti navštevujú 3. ročník ZŠ a chceli by, aby ich deti pristúpili k prvému sv. prijímaniu v našej farnosti, nech vyplnia prihlášku, ktorú nájdete na našej webovej stránke farnosti alebo v sakristii, a osobne ju odovzdajú do 15. októbra 2023 na fare...
Relikvie svätých a ich životopisy

Relikvie svätých a ich životopisy

Pozývame vás na uctenie relikvií niektorých našich svätých. Možnosti uctenia: Každý pondelok po večernej sv. omši o 18.00 a po následných vešperách sa v krátkosti predstaví život a charizma svätca a po nich sa prítomným udelí požehnanie relikviou. Veriaci si môžu...
Víkend v kláštore dominikánov

Víkend v kláštore dominikánov

Pozývame mužov, ktorí hľadajú svoje povolanie a zaujímajú sa o dominikánsku spiritualitu, stráviť víkend 13. – 15. októbra 2023 v našom kláštore vo Zvolene. Viac informácií nájdete na stránke dominikani.sk.
Sv. omše pre mamičky s deťmi

Sv. omše pre mamičky s deťmi

Každú stredu, aj počas letných prázdnin, budeme o 10.00 sláviť sv. omšu pre mamičky s deťmi. Mamičkám, ktoré sa venujú svojim deťom, a preto sa nemôžu zúčastniť ranných alebo večerných sv. omší v priebehu týždňa, ponúkame takto možnosť využiť čas prechádzky a aj so...
Stretnutia s Katechizmom

Stretnutia s Katechizmom

Pozývame vás každú stredu po vešperách (približne o 19.00 hod.) do pastoračnej miestnosti v kláštore na stretnutie nad Katechizmom katolíckej Cirkvi. S p. Rafaelom  OP sa budeme zamýšľať nad tým, v čo veríme.