Modlitby matiek – nová skupinka

Modlitby matiek – nová skupinka

V našej farnosti zakladáme novú skupinku Modlitieb matiek, ktorá sa bude stretávať raz do týždňa. Matky, ktoré by ste mali záujem, nahláste sa, prosím, v sakristii alebo p. Beňovej na tel. č. 0905 491 894. Viac informácií:...
Rodinná pobožnosť pri adventnom venci

Rodinná pobožnosť pri adventnom venci

Bdenie pri modlitbe. Pozývame vás prežívať liturgiu adventu aj doma v kruhu svojich najbližších – nižšie si môžete stiahnuť pobožnosť na jednotlivé adventné nedele. Zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský.   Loading... Načítanie trvá príliš dlho?...
Advent 2022 s dominkánmi

Advent 2022 s dominkánmi

Hľadáte duchovnú náplň nastávajúcich adventných dní? Pozývame vás na spoločnú prípravu na sviatky narodenia Pána týmito adventnými ponukami: Rorátne sv. omše Sv. omše v prítmí nášho chrámu pred východom slnka v dňoch 29.11., 1.12., 6.12., 9.12., 12.12., 15.12. o 6.00....
Vinič v našej farnosti

Vinič v našej farnosti

„Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje...
Uctenie relikvií našich svätých priateľov

Uctenie relikvií našich svätých priateľov

Pozývame vás na uctenie relikvií niektorých našich svätých. Možnosti uctenia: Každý pondelok po večernej sv. omši o 18.00 a po následných vešperách sa v krátkosti predstaví život a charizma svätca a po nich sa prítomným udelí požehnanie relikviou. Veriaci si môžu...
Stretnutia s Katechizmom

Stretnutia s Katechizmom

Pozývame vás každú stredu po vešperách (približne o 19.00 hod.) do pastoračnej miestnosti v kláštore na stretnutie nad Katechizmom katolíckej Cirkvi. S p. Rafaelom  OP sa budeme zamýšľať nad tým, v čo veríme.