„Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“ Jn 15:5-8

Je krásne sledovať, ako sa v našej farnosti rozmnožujú ratolesti viniča. Spoločenstvá našej farnosti sa venujú rôznym oblastiam kresťanského života – modlitba ruženca, modlitby matiek, spievanie na sv. omšiach a pod. Ak si aj vy hľadáte svoje miesto, možno vám tento náš „vinič“ pomôže sa zorientovať v tom, čo u nás už funguje, a príp. čo ešte treba doplniť, aby sme všetci spoločne prinášali čo najviac ovocia.

Pre zväčšenie kliknite na obrázok viniča, aby ste si mohli pozrieť kontaktné údaje na jednotlivé spoločenstvá.
Spoločenstvá našej farnosti