Každú stredu o 10.00 slávime sv. omšu pre mamičky s deťmi. Mamičkám, ktoré sa venujú svojim deťom, a preto sa nemôžu zúčastniť ranných alebo večerných sv. omší v priebehu týždňa, ponúkame takto možnosť využiť čas prechádzky a aj so svojimi deťmi prísť na sv. omšu. Samozrejme, aj ostatí sú vítaní!

Po sv. omši ste pozvaní na krátke agapé v Klube u Jakuba. Radi privítame aj oteckov, starých rodičov, a vlastne všetkých.