Bratia vincentíni, ktorí strávili vo Zvolene deväť dní, priniesli medzi nás Putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Doma ju chce mať viac ako 60 rodín.

Naša farnosť tento rok oslávi 25. výročie od založenia a posviacky chrámu sv. Dominika. Je to však prvýkrát, čo k nám prišla putovná kaplnka, hoci sme po nej už dlho veľmi túžili. Nepoznali sme však všeobecný záujem farníkov stať sa členmi Združenia Zázračnej medaily, preto sme skromne prosili o jednu kaplnku. Na začiatku misií sa zverejnil zoznam, do ktorého sa mohli veriaci zapisovať. Do niekoľkých dní bol plný a záujem stále rástol až natoľko, že sa v našej farnosti vytvorili dve skupiny, ktoré budú prijímať Pannu Máriu vo svojich domovoch. V predvečer ukončenia misií páter Pavol Noga požehnal dve kaplnky a následne ich odovzdal prvým dvom rodinám, aby mohla Panna Mária putovať medzi ostatnými, rozsievať lásku, pomáhať a robiť veľké veci v našich životoch. Bolo krásne vidieť ako kaplnku prijíma mladý manželský pár a zároveň starší manželia, ktorí už majú dospelého syna. Spoločne počas svätej omše zverili svoje rodiny a domácnosti pod ochranu Panny Márie a prosili o milosti, aby sa čoraz viac približovali k Ježišovi.

Sme nesmierne radi, že naši farníci túžia mať Pannu Máriu blízko seba a po odovzdaní prvých kaplniek sa vytvorila aj tretia skupina, ktorá chce prijímať putovnú kaplnku. Veríme, že im túto možnosť budeme môcť čo najskôr sprostredkovať a spoločne tak bude Panna Mária meniť našu farnosť k lepšiemu.

V záverečný deň misií sme sa ako noví členovia Združenia Zázračnej medaily začali spoločne modliť Deviatnik k Panne Márii Zázračnej medaily. Veríme, že vyprosíme všetky potrebné milosti pre nás, našich blízkych a celú našu farnosť.

Autor: Alžbeta Paulíková
Foto: Kaplnka u rodiny Chládekovej