V predvečer Turíc (18. mája 2024) sa u dominikánov na Západe už tradične uskutočnila turíčna vigília. Dominikáni majú počas nej jednu krásnu tradíciu, v rámci ktorej sa počas tejto vigílie veriacim rozdávajú ruže. Viete prečo? Pozrime sa, ako to tento rok vyzeralo na našom západniarskom sídlisku.

Turíčna vigília v sobotu večer trvala o čosi dlhšie ako bežná nedeľná svätá omša. „Tým, že je to záver Veľkonočného obdobia, tak sa aj liturgia bude veľmi podobať veľkonočnej liturgii. A na záver každý dostane dar. Verím, že aj dar Ducha Svätého, ale na znak tohto daru aj jednu z týchto ruží ako znak toho, že Boh sa delí o svoju krásu,“ priblížil v úvode svätej omše celebrant brat Irenej, OP. Vigília mala štyri čítania zo Starého zákona, jedno z Nového zákona a evanjelium. Po každom čítaní nasledoval žalm a modlitba, ako sme zvyknutí aj z veľkonočnej vigílie.

Vo svojej homílii sa brat Irenej zameral na to, že my ľudia sme zložení z tela a duše a oboje majú svoje potreby, ktoré treba naplniť. Upriamil našu pozornosť na to, že vieme poznať pravdu, vieme, čo je spravodlivosť, dobro, chceme život, ale aj napriek tomu zakúšame okolo seba veľa klamstva, krivdy, zla, blízkosť smrti. „Prečo nám Boh dal do duše pečať niečoho, čo v živote zakúšame v nedostatku? Odpoveďou je to, že jedine Boh dokáže v plnosti odpovedať na to, čo je v našej duši hlboko prítomné,“ vysvetlil, že sa to týka napríklad našej túžby po pravde, spravodlivosti, kráse a dobre.

„Práve preto slávime sviatok Ducha Svätého – aby sme vo svojom každodennom živote nerezignovali, ak náš duch nezostáva to, po čom túži. Aby sme si nepovedali, že to sa neoplatí. Aby sme sa nenechali naplniť duchom sklamania, rezignácie, až takej zlomyseľnosti. To, čo slávime ako najväčšie tajomstvo zoslania Ducha Svätého, je, že Boh Otec miluje svojho Syna od večnosti a Syn mu túto lásku v úplnosti vracia späť. Tajomstvo Otca a Syna, ktoré je od večnosti, nechce byť výhradné, nechce nikoho vylúčiť,“ pokračoval.

Obraz sviatku Zoslania Ducha Svätého brat Irenej prirovnal k Božiemu pozvaniu: „Boh každého z nás pozýva, aby sme na tomto Božom spoločenstve plnom prijatia mali účasť. Nech aj táto slávnosť Ducha Svätého je kladnou odpoveď na Božie pozvanie mať účasť na jeho spoločenstve, aby si nás Boh takto tou životnou cestou premieňal,“ dodal.

Slávnostný punc celej liturgii dodal aj dospelácky zbor, ktorý sa zišiel pri tejto príležitosti. Po modlitbe po prijímaní nasledoval samotný obrad požehnania a rozdávania ruží. Ide o dávny a veľmi pekný zvyk v dominikánskej tradícii, ktorý – ako vysvetlil brat Irenej – pripomína Palmovú (Kvetnú) nedeľu, keď si ľudia zo svätej omše berú do svojich domovov požehnané ratolesti. Pri Zoslaní Ducha Svätého sú požehnávané ruže: „Nielen pre našu úctu k Ružencovej Panne Márii, ale ruža je krásny znak toho, že sme obdarovaní. Že každý jeden z nás dostal dar a tie dary sa v nás rozozvučia vtedy, keď zakúsime blízkosť niečoho pekného. Ruža je naozaj znakom niečoho pekného. Aby aj v nás bolo rozozvučané vedomie darov, ktoré dostávame od Boha, aby v nás rástla vďačnosť, odvaha, ale aj láska, ktorú by sme potom vedeli prežívať s druhými tak, ako ju Boh prežíva s nami,“ opísal túto krásnu symboliku brat Irenej. „Každý jeden z vás dostane ružu, ktorá bude znakom Božieho požehnania a ktorú si môžete zobrať domov so sebou,“ upresnil pred samotnou modlitbou požehnania ruží.

Táto modlitba sa svojou krásou podobala na krásu ruží, na ktoré bola vzťahovaná: Bože, Stvoriteľ neba i zeme i všetkého, čo je na nej. Pri tróne tvojej slávy prebýva odveká múdrosť, ktorá ako ratolesť vypučala z kmeňa Jesseho, vykvitla ako ker ruží v Jerichu, naplnená duchom sa zazelenala milosťou a jej kvety vydali ovocie slávy a bohatstva. Tým, čo sú verní, si prisľúbil, že rozkvitnú ako ruže pri tečúcich vodách a spravodliví zakvitnú na nádvoriach tvojho domu. Požehnaj teda tieto ruže, lebo ako sú pestré tieto kvety, také sú rozmanité dary Ducha Svätého, ktorými si nás obdaroval. Ich pomíňajúca krása poukazuje na nekonečne vznešenejšiu a nepominuteľnú krásu Stvoriteľa. Nech nám ich vôňa pripomína ľúbeznosť Božieho života, počiatok ktorého sme dostali milosťou svätého krstu. Prosíme ťa, Bože, nech všetci, čo týmito kvetmi ozdobia svoje príbytky, zostanú verní tvojej vôli a vedení Duchom Svätým nech dosiahnu ovocie milosti – život večný.

Bratia dominikáni následne vzali požehnané pestrofarebné ruže a s radosťou sa s nimi rozbehli po celom chráme. Všetci boli obdarovaní a na chvíľu sa v kostole počet úsmevov a radostí značne znásobil.

„Niektorí ľudia sa sťažujú, že nikdy nedostali nejaké významné charizmy,“ s úsmevom dodal brat Irenej pred požehnaním. „Dnes ste dostali kvet. Ten je symbolom toho, že každý dostal dary Ducha Svätého. Niekto väčšie a výraznejšie, niekto možno tichšie a pokojnejšie, ale každý dostal Božiu milosti. A či sú veľké alebo malé, sú veľkým Božím darom. Nech vás potešia, naplnia dôverou a nech vás aj táto drobnosť privedie k tomu, aby sme v plnosti vedeli osláviť Boha a prežívať Božiu lásku navzájom,“ dodal a požehnal prítomných, ktorí sa s farebnými ružami rozišli do svojich príbytkov.

Text a foto: Zuzana Vandáková