Brat Rafael OP sa dňa 6. apríla 2024 zúčastnil púte farnosti Župčany do Krakova, do sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagiewnikach. Títo veriaci každoročne už niekoľko rokov v sobotu pred Nedeľou Božieho milosrdenstva putujú na toto miesto, aby sa spoločne duchovne obnovili, načerpali posilu pre svoj život a zverili svoje slabosti i svoje prosby do rúk dobrotivého Pána Boha aj cez príhovor sv. Faustíny, ktorá je tam pochovaná. Tohto roku pozvali pátra Rafaela zo zvolenskej komunity bratov dominikánov, aby ich sprevádzal kňazskou službou.

Spoločne s inými pútnikmi zo Slovenska (osobitne z Banskej Bystrice a okolia) sme okolo 11.15 spoločne slávili slávnostnú sv. omšu. Kaplnka sestier bol naplnená Slovákmi, ktorí nadšene a z plných síl spievali Bohu na slávu. S pátrom Rafaelom koncelebrovali ďalší štyria kňazi. Atmosféra bola vskutku slávnostná a spev veriacich nadchol aj miestne sestry.

Popoludní sa skupina pútnikov pomodlila krížovú cestu pri zastaveniach pod bazilikou. Celý program bol završený modlitbou v Hodine milosrdenstva o 15.00 v bazilike. Pripojené fotografie aspoň trochu ponúkajú niečo zo slávnostnosti toho dňa. Atmosféra v autobuse i mimo neho bola vynikajúca a pútnici sa s nadšeným vrátili domov – a šli voliť.