Tretia nedeľa v mesiaci patrí vo farnosti Zvolen-Západ rodinám. Keďže prežívame obdobie pôstu, spoločne sme sa vybrali na krížovú cestu. Modlili sme sa ju na kalvárii v Detve.

Mesto Detva má vybudovanú veľmi peknú, nenáročnú kalváriu, ktorá sa začína na miestnom cintoríne. Tam sme sa stretli s domácimi farníkmi, ktorí sa tam krížovú cestu modlia pravidelne. Išlo o naozaj početnú skupinu veriacich, zišli sa tu desiatky ľudí, pripravené mali piesne sprevádzané gitarou, ale aj kvalitné ozvučenie. Spoločne sme putovali jednotlivými zastaveniami a rozjímali nad modlitbami z Krížovej cesty pre rodičov a manželov. Cestou sme si mohli pozrieť krásne kaplnky, ktoré zobrazovali útrapy Pána Ježiša, keď kráčal na Golgotu.

Rodiny zo Zvolena sprevádzal administrátor našej farnosti páter Rafael Tresa OP a hoci išlo o skromnejšiu skupinu, sme radi, že sme spolu s miestnymi veriacimi zažili pekné spoločenstvo. Veríme, že sme si vyprosili všetko, čo potrebujú naše rodiny, naše manželstvá a naše deti.