„Je dokonané. Tieto Kristove slová neznamenajú, že by Kristus chcel vyjadriť, že je všetkému koniec, že čosi sa neúspešne skončilo. Vyjadruje, že je zavŕšené všetko tak, ako to chcel Otec. Všetko je naplnené podľa Otcovej láskavej prozreteľnosti. Vyjadruje, že splnil poslanie, s ktorým prišiel na tento svet. Ľudstvo je zachránené, hriech a smrť nad človekom už nemajú konečnú moc. Ľudstvo je zachránené, lebo Boh miluje viac ako človek.

Je dokonané. Kristus v tej chvíli prijal to, že všetko stratí. Alebo presnejšie povedané, že všetko dá, odovzdá. Dal svoje šaty, odovzdal svoju Matku, potupený aj svoju česť, skrútený bolesťou odovzdal svoju krásu, dal svoje telo, vylial svoju krv, dal svoj život, ako to sám predpovedal pred sviatkami: Nik mi život neberie, ja ho dávam. A nakoniec odovzdal aj svojho ducha.“ (fr. Damián, OP)

Foto: Lucia Eperješiová