Veriaci z farnosti Zvolen-Západ sa aj tento rok vydali na spoločnú púť spojenú s modlitbou krížovej cesty. Tentokrát sme cestovali do Nitrianskeho Pravna. Na výstupe na Kalváriu nás sprevádzala sv. sestra Faustína.

K pôstnemu obdobiu neodmysliteľne patrí modlitba krížovej cesty. Milým ozvláštnením tejto pobožnosti býva aj výstup na kalváriu a zastavovanie sa pri jednotlivých kaplnkách. My, farníci zo Západu, sme si tento rok zvolili spoločnú púť na Kalváriu v Nitrianskom Pravne, kam sme cestovali objednaným autobusom. Sprevádzal nás administrátor farnosti Rafael Tresa OP, ale aj ďalší bratia dominikáni. Páter Rafael nám počas cesty priblížil zaujímavosti tohto miesta, a tak sme sa už nevedeli dočkať, kedy uvidíme krásu jednotlivých kaplniek. Miestna Kalvária ich má dohromady 27, a tak sme si okrem štandardných zastavení mohli pripomenúť aj poslednú večeru, Judášovu zradu či Petrovo zapretie Pána Ježiša.

Našu modlitbu sme začali v dolnom kostole – Kaplnke Večere Pánovej a postupne sme putovali až na vrchol Kalvárie. Počas cesty nás sprevádzala sv. Faustína, s ktorou sme rozjímali nad jej rozhovormi s Pánom Ježišom v jej zjaveniach. V čítaní jednotlivých zastavení sa vystriedali viacerí veriaci, ostatní sa zapojili do spevu známej pôstnej piesne. Krížovú cestu sme ukončili v hornom kostole – Kaplnke Ukrižovania, kde nám páter Rafael udelil požehnanie, a potom sme si vyhradili trochu času na obzretie si okolia či kaplniek, ktoré neboli súčasťou zaužívanej modlitby krížovej cesty.

Spoločné púte veriacich sú vždy dobrou príležitosťou ako spoznať nové miesta, ale aj utužiť spoločenstvo. Inak tomu nebolo ani teraz, preto sa tešíme, že sa tu stretli starší, mladší, ale aj deti, ktoré sa tiež aktívne zapájali do modlitby. Veríme, že spoločne sme tak vyprosili veľa potrebných milostí pre naše rodiny, ale aj celú farnosť.