Na začiatku nového roka často hodnotíme ten predchádzajúci a rozmýšľame, čo zažijeme v nasledujúcich mesiacoch. Svoje stretnutie mali aj členovia Ružencového bratstva z farnosti Zvolen-Západ.

Prvá nedeľa v mesiaci v našej farnosti tradične patrí členom Ružencového bratstva. Tí sa stretnú vždy pred večernou sv. omšou, aby sa spoločne pomodlili posvätný ruženec a vymenili si kartičky s tajomstvami. Tento rok začali svoje stretnutia trochu netradične. Modlitba ruženca sa začala už skôr popoludní a potom sa ruženčiari presunuli do Klubu u Jakuba, kde na nich čakalo malé pohostenie. Členovia jednotlivých ruží mali túžbu spolu posedieť aj neformálne a tak aj utužiť toto spoločenstvo.

Horliteľka ružencového bratstva Anna Hanková na úvod stretnutia zhodnotila predošlý rok a informovala členov aj o stave účtu. Všetky akcie, ktoré bratstvo podporuje, sú odhlasované prítomnými členmi alebo horliteľmi ruží. Často ide hlavne o spoločné púte a výlety, ktoré farníci veľmi vyhľadávajú. Aj preto sa na stretnutí rozprúdila debata o tom, ktoré pútnické miesta by mohli navštíviť tento rok.

S ruženčiarmi si prišiel posedieť aj administrátor farnosti páter Rafael Tresa OP, ktorý sa veľmi srdečne poďakoval všetkým za ich vrúcne modlitby. Ocenil, že sa ako spoločenstvo stretávajú nielen v prvé nedele, ale každý deň pred večernou sv. omšou, kedy sa modlia posvätný ruženec na spoločné úmysly veriacich. Tie nám priblížila horliteľka Anna Hanková: „K základným úmyslom, ktoré sú pre členov živého ruženca povinné, si vždy pridajú úmysly podľa prosieb. Veriaci často prosia o modlitby za Božiu pomoc, za zdravie, obrátenie, pomoc pri skúškach pre maturantov a tiež sa modlíme za zosnulých. Veľmi sa teším, že takto spoločne myslíme v modlitbách jeden na druhého a vyprosujeme si milosti, ktoré potrebujeme.“

Členovia Ružencového bratstva sa už teraz tešia na ďalšie stretnutie pri káve a koláčiku, ale aj na ďalšiu spoločnú púť, ktorá ich tento rok čaká.

Alžbeta Paulíková