Farnosť Zvolen-Západ zažila v piatok 12. 1. 2024 Večer modlitieb a chvál. Do Kostola sv. Dominika prišla gospelová skupina Lamačské chvály. Po sv. omši sprevádzali adoráciu pred Oltárnou Sviatosťou.

Hudobná skupina Lamačské chvály prijala pozvanie do nášho kostola už po druhýkrát. Tak ako naposledy, aj tento raz spríjemnili liturgiu sv. omše, počas ktorej zaspievali aj pesničky, ktoré sú našim farníkom dobre známe. Po sv. omši nasledovala modlitba chvál, počas ktorej bola vyložená Oltárna Sviatosť a všetci prítomní tak mohli prosiť, ďakovať, chváliť či odovzdávať všetko, s čím si sami nevedia rady, nášmu dobrému Pánu Bohu. Aj tento čas spríjemnili spevom a hudbou Lamačské chvály. Na záver dostal každý individuálne požehnanie so Sviatosťou a mnohí tak odchádzali domov naplnení a posilnení do ďalších dní.

Alžbeta Paulíková