„Aby sme si počas svojho každodenného života boli vedomí toho, čo všetko od Boha dostávame, skrze vďačnosť a nechceli si to dobro nechať pre seba, aby sme ho vedeli v štedrosti rozdať. Aby sme sa vedeli modliť za druhých aj za seba. Aby sme neboli skúpi na dobré slovo – slovo dôvery, povzbudenia, dobrej rady, ochoty pomôcť, na skutky milosrdenstva. Práve cez tieto veci človek zakúsi, ako je nám aj Boh v Eucharistii mimoriadne blízko. Pretože takto sa vytvorí súzvuk srdca každého z nás so srdcom samotného Boha v Ježišovi Kristovi. Nech nám aj obrad umývania nôh pripomenie pozvanie k skutkom milosrdenstva. Nech nás Božie slovo učí hovoriť slová, ktoré nás pozýva hovoriť Boh. A nech nám Eucharistia otvorí poklad Božieho milosrdenstva a tajomstva, ktorý je nevyčerpateľný.“ (fr. Irenej, OP)

Foto: Lucia Eperješiová