Myšlienka, že by sme spievali ako hosťujúci zbor v západniarskej farnosti a, naopak, v mestskej, v nás znela už dlho. Avšak keďže sme chceli nielen zmeniť prostredie, ale najmä spoznať sa a utužiť vzájomné vzťahy, prišiel nápad, aby sme sa spojili a zaspievali si jednu nedeľu spoločne v meste, ďalšiu na Západe.

A tak sme začali v meste 19. novembra 2023 svätou omšou o 10.30. Z mesta aj Západu sa zišiel 32-členný detsko-rodinný zbor, ktorý potešil srdcia mnohých, ich samých a určite aj nášho dobrého Boha. Posilnené spevácke aj hudobnícke rady boli vzácnym časom už na spoločnej skúške, ale aj na samotnej svätej omši.

Mnohí sme silno vnímali to, akú jednotu sme medzi sebou vzájomne vytvorili úplne prirodzene – nešlo o dva oddelené zbory, boli sme naozaj jedno. Atmosféra bola veľmi rodinná, vzácna, príjemná a radostná. Zbor dirigovala Ivka ako dirigentka zo Západu a celý čas sme si veľmi užili. Po omši sme si ešte spoločne dali pizzu vo farskom klube. Škoda len, že sme nestihli nastaviť stopky, tak rýchlo zmizla!

Už teraz sa tešíme na stretnutie na Západe 10. decembra 2023 o 10.30!

Text: Zuzana Vandáková