Mikuláš a druhé spojenie speváckych zborov

10. 12. 2023 sa na rodinnej sv. omši v našom kostole stretli dva spevácke zbory – náš rodinný Západniarik a detský spevácky zbor Alžbetka z farnosti Zvolen mesto. Po sv. omši prišiel už dlho očakávaný Mikuláš a doniesol veľa darčekov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a rozdávaní balíkov, deti sa veľmi potešili. Na záver sme sa všetci stretli na malom agapé v Klube u Jakuba.

Koledovanie pre seniorov

Vo štvrtok 21. 12. 2023 bol náš rodinný spevácky zbor koledovať v zariadení pre seniorov Élim. Zamestnanci a starí ľudia nás veľmi milo prijali a spolu sme si zaspievali všetky koledy, ktoré sme poznali. Bolo to veľmi pekné stretnutie, porozprávali nám o Vianociach, na aké sa pamätajú z detstva, keď sa dávali jednoduché darčeky, ako napríklad jabĺčka či pomaranče, knihy alebo svetríky.

Starenky a starčekovia nás tiež prekvapili originálnymi darčekmi, ktoré pre nás sami vyrobili – pohľadnice aj sladké odmeny. Sme veľmi radi, že sme sa mohli stretnúť so staršou generáciou a navzájom sa takto obohatiť.

Skauti priniesli Betlehemské svetlo

Večer 21. 12. doniesli skauti do nášho kostola Betlehemské svetlo. Sv. omšu doprevádzal spevácky zbor, ktorý tvorili prevažne skauti.

Jasličková slávnosť

V pondelok 25. 12. 2023 hneď po rodinnej sv. omši si rodiny s deťmi z našej farnosti pripravili krátku jasličkovú slávnosť. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do týchto aktivít zapojili, a hlavne hercom v jasličkovej za odvahu 🙂.

Želáme vám všetko dobré do nového roku, nech sú naše rodiny prežiarené pokojom jasličiek.