V našej farnosti zakladáme detskú ružu – 20 detí sa bude každý deň modliť jeden desiatok a spolu sa tak denne pomodlia celý ruženec. Panna Mária dala 15 prisľúbení tým, ktorí sa modlia ruženec. Kto má záujem, zapíšte sa, prosím, v sakristii.

Prisľúbenia P. Márie