Čo majú spoločné ruže a Turíce?

Čo majú spoločné ruže a Turíce?

V predvečer Turíc (18. mája 2024) sa u dominikánov na Západe už tradične uskutočnila turíčna vigília. Dominikáni majú počas nej jednu krásnu tradíciu, v rámci ktorej sa počas tejto vigílie veriacim rozdávajú ruže. Viete prečo? Pozrime sa, ako to tento rok vyzeralo na...
Púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove

Púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove

Brat Rafael OP sa dňa 6. apríla 2024 zúčastnil púte farnosti Župčany do Krakova, do sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagiewnikach. Títo veriaci každoročne už niekoľko rokov v sobotu pred Nedeľou Božieho milosrdenstva putujú na toto miesto, aby sa spoločne duchovne...
Večer členov Združenia Zázračnej medaily vo Zvolene

Večer členov Združenia Zázračnej medaily vo Zvolene

Členovia Združenia Zázračnej medaily strávili spoločný večer so vzácnym hosťom. Medzi sebou sme privítali sestru Máriu Gostíkovú, ktorá nám porozprávala viac o histórii združenia a povzbudila nás svedectvami. Počas minuloročných misií vo farnosti Zvolen-Západ sme sa...
Veľkonočná vigília

Veľkonočná vigília

„Je noc. Boh má špeciálnu tendenciu robiť najväčšie veci v noci. Keď mal pobiť Izrael z Egypta, kedy pobil izraelských prvorodencov? V noci. Keď mali Izraeliti prejsť cez Červené more, kedy sa ohnivým stĺpom rozostúpili polovice mora? V noci. Keď sa Kristus Pán...
Piatok utrpenia Pána

Piatok utrpenia Pána

„Je dokonané. Tieto Kristove slová neznamenajú, že by Kristus chcel vyjadriť, že je všetkému koniec, že čosi sa neúspešne skončilo. Vyjadruje, že je zavŕšené všetko tak, ako to chcel Otec. Všetko je naplnené podľa Otcovej láskavej prozreteľnosti. Vyjadruje, že splnil...
Štvrtok Svätého týždňa

Štvrtok Svätého týždňa

„Aby sme si počas svojho každodenného života boli vedomí toho, čo všetko od Boha dostávame, skrze vďačnosť a nechceli si to dobro nechať pre seba, aby sme ho vedeli v štedrosti rozdať. Aby sme sa vedeli modliť za druhých aj za seba. Aby sme neboli skúpi na dobré slovo...