Členovia Združenia Zázračnej medaily strávili spoločný večer so vzácnym hosťom. Medzi sebou sme privítali sestru Máriu Gostíkovú, ktorá nám porozprávala viac o histórii združenia a povzbudila nás svedectvami.

Počas minuloročných misií vo farnosti Zvolen-Západ sme sa dozvedeli viac aj o putovnej kaplnke Panny Márie. Naši farníci využili možnosť privítať Pannu Máriu vo svojich príbytkoch, a tak po sídlisku Západ (ale nielen) putujú až tri kaplnky. Všetci, ktorí ju prijímame u seba doma, sme sa zároveň stali členmi Združenia Zázračnej medaily. Koordinátorkou združenia pre západný región je sestra Mária Gostíková z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorá pricestovala do Zvolena a strávila s nami príjemný večer.

Členovia združenia sa ešte v pôstnom období v piatok pred večernou sv. omšou pomodlili krížovú cestu. Do modlitby sa aktívne zapojilo viacero členov a spoločne so sv. sestrou Katarínou Labouré sme rozjímali nad utrpením Pána Ježiša. Po svätej omši sme sa stretli v Klube u Jakuba, kde sa nám už prihovorila sestra Mária. V jej obsiahlej prezentácii nám priblížila históriu Združenia Zázračnej medaily, ale aj zjavenia sv. Kataríny a ukázala nám fotografie z francúzskych chrámov, na ktorých nám vysvetlila symboliku niektorých oltárov či sôch spätých práve s touto sväticou. Na záver nám sprostredkovala svedectvá viacerých ľudí, ktorí prijímajú kaplnku s Pannou Máriou a povzbudila nás tak na našej ceste. Dodala nám veľkú nádej, že prijímaním putovnej kaplnky sa nám dostane mnoho milostí, o ktoré prosíme vo svojich modlitbách. Niektorí prítomní členovia nabrali odvahu a podelili sa o svoje svedectvá s ostatnými. Nielen oni už spoznali silu medailónu a modlitby, ktorú odovzdávame našej najväčšej orodovníčke v nebi.

Po prezentácii sme sa spoločne pomodlili Ruženec k Božej prozreteľnosti Ježišovho srdca. Po ňom nám administrátor našej farnosti, páter Rafael Tresa OP, udelil požehnanie a debata pokračovala v neformálnej atmosfére pri malom pohostení. Sestre Márii ďakujeme, že prišla medzi nás do Zvolena a pripomenula nám, akú dôležitú úlohu môže Panna Mária zohrávať v našich životoch, keď ju prijímame u seba doma. Sestra Mária s veľkým zanietením šíri úctu k Panne Márii a sme jej vďační, že nám preukázala tento príklad, aby sme aj my prostredníctvom putovnej kaplnky podporovali toto posolstvo.

Alžbeta Paulíková