Od 31.10.2018 je v priestoroch nášho kostola vystavená relikvia svätej Zdislavy. Viac info o sv. Zdislave... Svätá Zdislava z Lemberka (1220 Křižanov – 1252 Lemberk) bola česká šľachtičná a zakladateľka kláštorov a špitálov. V roku 1907 bola vyhlásená za blahoslavenú...