V našej farnosti sa v nedeľu skončili sväté misie. Po deviatich dňoch sme sa rozlúčili s pátrami z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorí nám počas týchto dní odovzdávali Kristovo Slovo, vysvetľovali Evanjelium, kázali, spovedali, povzbudzovali, navštevovali nás, rozprávali sa s nami a boli na blízku všetkým, ktorí to potrebovali.

Poslednou témou, ktorú nám priblížili bol „kríž“. Vieme, že každý máme svoje osobné kríže, ktoré si nesieme, ale ten najdôležitejší je Ježišov kríž, ktorým nás vykúpil. Na tomto základe je postavené celé naše náboženstvo – obetovať sa za druhých, aj napriek tomu, že to bude znamenať smrť.

Popoludní sa veriaci stretli pri záverečnej pobožnosti, počas ktorej sme ďakovali za tento milostivý čas strávený s misionármi. Ako to býva zvykom, pátri požehnali veľký misijný kríž aj všetky kríže, ktoré si veriaci odniesli domov. Na záver sme spolu strávili príjemné chvíle v Klube u Jakuba, kde farníci pripravili pohostenie a mohli sme sa tak rozlúčiť s našimi misionármi.

Sme veľmi vďační, že po 11 rokoch sme opäť mohli zažiť takúto veľkú duchovnú obnovu, počas ktorej sme si pripomenuli zásady nášho kresťanského života, ale naučili sa aj nové veci, ktoré nám budú nápomocné v našom ďalšom duchovnom raste. Veríme, že ako veriaci, ale aj celá farnosť budeme dlho čerpať z pokladov, ktoré nám tu misionári zanechali a spoločne budeme napredovať v jedinom cieli, ktorí máme, a to je naša spása. Otcom vincentínom za všetko ďakujeme!