Deň posledný, deviaty: Kríž

Deň posledný, deviaty: Kríž

V našej farnosti sa v nedeľu skončili sväté misie. Po deviatich dňoch sme sa rozlúčili s pátrami z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorí nám počas týchto dní odovzdávali Kristovo Slovo, vysvetľovali Evanjelium, kázali, spovedali, povzbudzovali, navštevovali...
Deň ôsmy: Zdravas‘ Mária

Deň ôsmy: Zdravas‘ Mária

Sobotný večer patril našej patrónke Panne Márii. Jej sviatok budeme oslavovať v nedeľu, keď sa v našej farnosti na záver misií bude konať tradičná púť k Ružencovej Panne Márii. Páter Pavol nám dnes priblížil mnoho vecí, čím je Panna Mária výnimočná a pre nás...
Deň siedmy: Chorí, manželia a krížová cesta na sídlisku

Deň siedmy: Chorí, manželia a krížová cesta na sídlisku

Prvý piatok sa v našej farnosti niesol v duchu veľkého spovedania. Misionári, ale aj naši dominikáni navštevovali chorých a popoludní opäť pokračovali aj generálne spovede. Pri rannej svätej omši sa udeľovalo pomazanie chorých. Počas večernej si zas manželia...
Deň šiesty: Viera a Eucharistia

Deň šiesty: Viera a Eucharistia

Misijný štvrtok patril témam „viera“ a „Eucharistia“. Počas večernej svätej omše sa náš kostol opäť zaplnil veriacimi, ktorým páter Pavol vysvetlil význam chleba a vína, ktoré sa naozaj premieňa. Nejde len o symbol, je to skutočne Kristovo telo a Kristova krv. Ako...
Deň piaty: Snažiť sa o spasenie svojej duše

Deň piaty: Snažiť sa o spasenie svojej duše

Sme za polovicou nášho misijného týždňa a stále si môžeme vypočuť mnoho povzbudivých kázní. Aj v stredu bol vyhradený čas pre deti, ktorým páter Dominik priblížil ako fungujú sviatosti. Napríklad sviatosť zmierenia je ako mydlo, ktoré nás očisťuje a sviatosť...
Deň štvrtý: Spoveď, smrť a súd

Deň štvrtý: Spoveď, smrť a súd

Misionári navštívili v utorok aj Základnú školu sv. Dominka Savia. Najprv osobitne prvému a potom aj druhému stupňu zvestovali pútavým spôsobom posolstvo o Ježišovej láske, obete aj našom poslaní byť misionárom tam, kde sme. Prvostupniari odpovedali na každú otázku...