Misionári navštívili v utorok aj Základnú školu sv. Dominka Savia. Najprv osobitne prvému a potom aj druhému stupňu zvestovali pútavým spôsobom posolstvo o Ježišovej láske, obete aj našom poslaní byť misionárom tam, kde sme. Prvostupniari odpovedali na každú otázku hlasným krikom a medzi druhostupniarmi bolo vidieť mnoho zamyslených, ale pozorných hláv a sŕdc, ktoré počúvali a premýšľali nad tým, čo bolo práve povedané.

Na sv. omši pre deti sme boli svedkami malého zázraku – otec Dominik zázračne premenil vodu na víno 🙂 Aj my tak máme premieňať naše slabosti a lenivosť na dobré skutky.

Večer si veriaci počas svätej omše vypočuli príhovor na tému „Smrť a súd“. Páter Dominik pripomenul, že najdôležitejší moment v našom živote je hodina našej smrti. Opäť platí: aký život – taká smrť, aká smrť – taká večnosť. Páter prízvukoval, aby sme sa vždy snažili sprostredkovať posledné sviatosti pre našich blízkych zomierajúcich. Najmä mnohí starší ľudia sú podľa neho so smrťou zmierení a chcú odísť do večnosti pripravení. Tiež nás povzbudil, aby sme si vždy stanovili úmysel svätej omše, na ktorej sa ideme zúčastniť, aby sme vyprosili potrebné milosti pre našich drahých.

V tento večer sa konal obrad za duše v očistci. Veriaci si doniesli fotky svojich blízkych zosnulých, ktoré položili na oltár a po svätej omši išli v sprievode so sviečkami k soche sv. Dominika na nádvorí kláštora. Spoločne sa pomodlili litánie za duše v očistci a odovzdali svojich blízkych do Božích rúk.

Text: Alžbeta Paulíková a Zuzana Vandáková
Foto: Ivana Masariková

 

 

Fotografie zo sv. omše pre deti