Sme za polovicou nášho misijného týždňa a stále si môžeme vypočuť mnoho povzbudivých kázní. Aj v stredu bol vyhradený čas pre deti, ktorým páter Dominik priblížil ako fungujú sviatosti. Napríklad sviatosť zmierenia je ako mydlo, ktoré nás očisťuje a sviatosť Eucharistie je ako chlieb, ktorý nás posilňuje. Sviatosti sú jednoducho ako nabíjačka, ktorá nám dodáva silu a energiu.

Počas večernej svätej omše sa páter Pavol zameral na časť z evanjelia, v ktorej Ježiš vzkriesi Lazára. Ukázal nám tak, že Ježiš dokáže robiť tie najväčšie zázraky a to aj napriek tomu, že ho za ne druhí odsúdia. Na záver nás povzbudil slovami, že keď sa všetko skončí, stretneme sa vo večnosti a tam bude len dobre. To má byť aj cieľom nášho života – snažiť sa o spasenie svojej duše, aby sme sa stretli s Bohom, ktorý už teraz chce pre nás len to najlepšie.

Po svätej omši nás povzbudili manželia Michal a Lucia Szabovci, ktorí prišli svedčiť o Božej sile a záchrane. Z úplného dna, do ktorého ich dostali drogy, si našli cestu k sebe, k svojim blížnym, ale hlavne k Bohu a o jeho milosti dnes rozprávajú ostatným.

Záver celého dňa patril ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu pristupovať k sviatostiam. Počas Nikodémovej noci mali možnosť porozprávať sa s našimi misionármi, spolu sa pomodliť a možno aj nájsť riešenie ich problémov.

Text: Alžbeta Paulíková
Foto: sr. Žofia Nogová DKL