Misijný štvrtok patril témam „viera“ a „Eucharistia“. Počas večernej svätej omše sa náš kostol opäť zaplnil veriacimi, ktorým páter Pavol vysvetlil význam chleba a vína, ktoré sa naozaj premieňa. Nejde len o symbol, je to skutočne Kristovo telo a Kristova krv. Ako katolíci veríme, že počas sv. omše prijímame Pána Ježiša. Zároveň však máme neustále prosiť o dar viery.

Okrem chleba a vína dnes naši farníci priniesli aj ďalšie dary – kríž, ruženec, Sväté Písmo, ale tiež aj lebku ako symbol života a smrti.

Všetko, čo nosíme vo svojich srdciach, sme dnes mohli predložiť pred nášho Pána aj počas Taizé adorácie. Prosili sme za svojich blížnych, odovzdali sme Bohu naše starosti, ťažkosti, problémy, ale tiež sme ďakovali za všetko pekné a dobré, čo v živote máme. Naše modlitby sme striedali s piesňami a v pokojnom prítmí sme vytvorili nádhernú chválovú atmosféru.

Text: Alžbeta Paulíková
Foto: sr. Žofia Nogová DKL