Po návšteve v Košiciach a Bratislave-Kalvárii, zavítal 20. mája 2024 generálny promotór pre ruženec, brat Lawrence Lew z Veľkej Británie, aj do Zvolena. Stalo sa tak pri príležitosti osláv 30. výročia založenia Dominikánskeho mariánskeho centra.

Brat Lawrence nás povzbudil krásnymi myšlienkami o ruženci. Vo svojej knihe Meditácie skrz obrazy, ktorá teraz vyšla aj v slovenskom jazyku, sa zaoberá jednotlivými tajomstvami posvätného ruženca. Radostné vyjadrujú obrovskú radosť z vtelenia Božieho Syna, z toho, že Boh sa stáva človekom, aby sa človek mohol stať Bohom. Bolestné tajomstvá hovoria o bolesti Ježiša, ktorú vytrpel za nás a ktorou sa nám približuje v našich vlastných bolestiach a ťažkostiach. Slávnostný ruženec nám ukazuje cestu Panny Márie, ktorá čaká aj nás, ak vytrváme v modlitbe – po ťažkom utrpení prežitom s jej Synom, bola do neba vzatá a v nebi korunovaná.

Zaujímavé sú tajomstvá ruženca svetla, ktoré boli pridané svätým pápežom Jánom Pavlom II. – hovoria totiž o sviatostiach – krst v Jordáne hovorí o sviatosti krstu, svadba v Káne Galilejskej o manželstve, ohlasovanie Božieho kráľovstva a pokánia je o sv. Spovedi a pomazaní chorých, premenenie na vrchu Tábor, kde z oblaku zaznieva hlas Otca, je o sviatosti birmovania, a ustanovenie sviatosti oltárnej je o samotnej Eucharistii a kňazstve.

Všetkých nás prekvapilo, keď brat Lawrence pochválil Slovensko za výnimočne veľké množstvo ľudí zapísaných v ružencovom bratstve, vraj sme celosvetovým rekordom. Následne opísal podmienky členstva v klasickom ružencovom bratstve v iných krajinách – týždenne sa treba pomodliť 15 desiatkov (tajomstvá svetla sú dobrovoľné, ale veľmi odporúčané) na úmysel ružencového bratstva. Výhodou je, že všetci členovia sú spojení v modlitbe, čiže keď sa modlím ja, modlí sa so mnou za môj úmysel celé ružencové bratstvo. Taktiež je to účasť na dobrách dominikánskej rehole a všetky ďalšie výhody, ktoré Panna Mária prisľúbila ľuďom, ktorí sa modlia ruženec.

Na záver hovoril o ťažkostiach pri modlitbe a bolo pre nás upokojujúce počuť, že je veľmi prirodzené, že naša myseľ počas modlitby ruženca občas “odletí” od rozjímania nad Ježišovým životom. Treba sa len vždy pekne vrátiť naspäť, dôležitý je totiž náš úmysel a cieľom je rásť v láske. Modliť sa môžeme v kuchyni či v sprche, počas prechádzky či cesty do práce. Je to ešte flexibilnejšie ako nejaká appka 🙂

Po krátkej prestávke a občerstvení (ďakujeme všetkým, ktorí ho pripravili) nasledovala diskusia. Zazneli krásne svedectvá dlhoročných členov ružencového bratstva, ktoré hovorili o kráse tejto modlitby a o ich vlastných skúsenostiach s ružencom.

Na Slovensku máme to špecifikum, že podľa Paulíny Jaricotovej sa modlíme aj formou Živého ruženca, čiže 20 ľudí sa spojí do tzv. ruže a každý z nich sa denne pomodlí jeden desiatok ruženca. Takto sa spolu každý deň pomodlia celý ruženec. Raz za mesiac sa všetci stretnú a vymenia si tajomstvá, ktoré sa potom modlia ďalší mesiac. Tieto stretnutia sú veľmi obohacujúce a členovia z nich čerpajú silu vytrvať v modlitbe. V našej farnosti vedieme aj deti k modlitbe ruženca v rámci fatimských sobôt vždy prvú sobotu v mesiaci. Tiež sa vždy pred večernou sv. omšou stretávame pri modlitbe ruženca v kostole.

Sme veľmi vďační za návštevu a povzbudenia brata Lawrenca a tešíme sa, že ružencové bratstvo neustále rastie nielen v počte členov ale aj v hĺbke prežívania samotnej modlitby ruženca.

Ďakujeme našim bratom dominikánom, že pre nás pripravili túto návštevu brata Lawrenca, za prekladanie z angličtiny a za to, že sa s takým zápalom a láskou starajú o naše slovenské ružencové bratstvo.