Sobotný večer patril našej patrónke Panne Márii. Jej sviatok budeme oslavovať v nedeľu, keď sa v našej farnosti na záver misií bude konať tradičná púť k Ružencovej Panne Márii. Páter Pavol nám dnes priblížil mnoho vecí, čím je Panna Mária výnimočná a pre nás nápomocná. Jej príhovor má neskutočnú silu v nebi a už tu na zemi môžeme vidieť, aké veľké veci sa diali vďaka Panne Márii. Páter zdôraznil, že to, čo človek pokazí, to Mária napravuje.

Sme radi, že v našej farnosti je veľký záujem o prijatie Panny Márie do našich rodín. Počas večernej svätej omše páter Pavol požehnal dve putovné kaplnky, ktoré následne odovzdal prvým dvom rodinám, aby mohli mať Máriu blízko pri sebe. Kaplnka bude potom putovať do ďalších rodín, aby naša nebeská Matka mohla konať veľké veci po celej našej farnosti.

Naši malí farníci si dnes pre nás pripravili aj divadlo. Pod vedením sestry Žofie nám priblížili ako sa Panna Mária zjavila sv. Kataríne Labouré. Hoci sa misie blížia ku koncu, veríme, že ešte v posledný deň dokážeme načerpať silu, ktorú potrebujeme, a strávime s našimi misionármi príjemný deň.

Text: Alžbeta Paulíková
Foto: Jana Makovíniová, sr. Žofia Nogová DKL
Video divadielka: Patrik Makovíni