Farnosť Zvolen-Západ oslávila 25 rokov od jej založenia a posvätenia Kostola sv. Dominika. Pre farníkov bolo pripravených viacero zaujímavých podujatí. Pozvanie prijal aj apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.

Farnosť Zvolen-Západ vznikla 31. októbra 1998. Miestny Kostol sv. Dominika v tento deň konsekroval vtedajší banskobystrický biskup Rudolf Baláž. Veriaci v našej farnosti sa tak dnes tešia z toho, že už 25 rokov môžu navštevovať chrám sv. Dominika a stretávať sa na spoločných, nielen duchovných akciách. Aby sme sa mohli lepšie tešiť z tejto udalosti, najprv sme sa na posledné roky museli pozrieť pravdivo. Na úvod osláv tohto jubilea sme slávili Deň pokánia. V tento deň sme sa postili a v kostole sme mali kajúcu adoráciu aj s odprosujúcou modlitbou. Úmysel sv. omše v tento deň nám priblížil súčasný administrátor farnosti páter Rafael Tresa OP: „Večernú sv. omšu sme obetovali ako zadosťučinenie za všetky hriechy, ktoré sa tu stali, aby sme tak nanovo Pánu Ježišu prejavili svoju vernosť a ukázali Mu, že nám to nie je jedno, že sa chceme zbaviť zla a ísť na Ním.“

Farníci mohli spoločne aj zaspomínať na začiatky vzniku farnosti. Pripravená bola zaujímavá prezentácia fotografií, ktoré dokumentujú stavbu kostola, následnú posviacku, ale aj ďalšie spoločné akcie a stretnutia, ktoré sa konali nielen v kostole, ale aj v Klube u Jakuba. Na týchto fotkách bolo krásne vidieť ako farnosť rástla a ako sa nielen dominikáni, ale aj samotní veriaci podieľali na tom, ako dnes toto miesto vyzerá.

V rámci osláv sa v Klube u Jakuba konala aj zaujímavá diskusia, pri ktorej sme mohli zaspomínať s ľuďmi, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o vznik našej farnosti. Hosťami boli Mons. Vojtech Nepšinský, vtedajší farár farnosti Zvolen-mesto a zvolenský dekan a dominikáni Albert Bak, prvý administrátor farnosti Zvolen-Západ, a Rajmund Klepanec, vtedajší viceprovinciál Rehole kazateľov. Počas diskusie nechýbalo mnoho humorných slov a spomienok, ktoré rozosmiali všetkých zúčastnených. Otec Nepšinský aj bratia dominikáni s istou nostalgiou, ale aj radosťou, nevynímajúc to, že nie všetko bolo ružové, spomínali na čas pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Všetci traja si aj s odstupom času uvedomujú, že na sídlisku, ktoré bolo spočiatku postavené v komunistickom režime s ideou miesta bez Boha, je dnes centrom chrám aj kláštor a bratia môžu byť ľuďom blízko – a ľudia zas, naopak, blízko Bohu i bratom.

Vyvrcholením osláv bola nedeľná slávnostná svätá omša, ktorú celebroval vzácny hosť – apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Veľmi milo a priateľsky nás povzbudil, aby sme pri našom výročí pozerali s vďakou do minulosti nášho farského života, žili naplno prítomnosť a s nádejou sa pozerali dopredu. Zároveň prejavil veľkú radosť z toho, že mohol prísť medzi farníkov Zvolen-Západu a poslal im tento odkaz: „Chcem poďakovať všetkým veriacim, laikom, za to, že budujú túto komunitu a udržiavajú ju stále nažive a povzbudzujem ich, aby aj do budúcna stále pozerali s entuziazmom. Neustále udržiavajte vašu vieru a zapájajte sa do života tejto farnosti v spolupráci s otcami dominikánmi, ktorí pastoračne animovali túto farnosť 25 rokov. Udržiavajte si aj živú nádej a radosť.“
Apoštolský nuncius zároveň priniesol do našej farnosti požehnanie od Svätého otca Františka, ktorého pamiatkou je aj list, ktorý nám tu zanechal. Po slávnostnej svätej omši bolo pre všetkých pripravené pohostenie, kde sme sa opäť mohli stretnúť ako farské spoločenstvo, ale tiež sme mali možnosť porozprávať sa aj s naším nunciom, ktorý prišiel medzi nás aj takto neformálne. Veríme, že budeme jeho slová udržiavať v našich srdciach, aby nám pomohli navštevovať a zveľaďovať náš kostol aj nasledujúce roky.

Sme radi, že našu radosť s nami zdieľali aj ďalší vzácni hostia. Medzi nás prišiel bývalý zvolenský dekan Vojtech Nepšinský, ktorý takisto u nás slúžil svätú omšu, na návštevu zavítal aj náš bývalý administrátor páter Michal Krovina OP, ale aj vikár banskobystrickej diecézy Branislav Koppal a súčasný zvolenský dekan a farár Jozef Kraus, ktorý slúžil svätú omšu v záverečný deň osláv. Veriaci mali možnosť sa aj kultúrne vyžiť, do Zvolena prišla speváčka Dominika Gurbaľová, ktorá nám zaspievala svoje známe chválové piesne a tým nás duchovne povzbudila a potešila.

Naša farnosť sa stále môže radiť medzi mladé farnosti, za 25 rokov sme však zažili už veľa pekných spoločných chvíľ a ako farské spoločenstvo sme sa postupne spoznávali, stretávali, modlievali, ale aj zabávali. Vzniklo viacero spoločenstiev, ktoré sa združujú v našom kostole, niektoré sa venujú deťom, iné dospelým, každé sa však svojím spôsobom zapája do farského života. Súčasný administrátor farnosti páter Rafael Tresa OP nám priblížil, že už na začiatku svojho pôsobenia v tejto funkcii mal radosť z nášho farského spoločenstva: „To, čo sa mne na farnosti veľmi páčilo a čo ma motivovalo, nakoľko som farnosť poznal z času svojich štúdií, bolo, že má záujem o Božie veci. Ako perspektívu vidím hlavne to, že sa tu rozvíja spoločenstvo mladých rodín. Je to pre mňa veľká radosť a veľká nádej. Vidím, že sa tu rozbieha veľa vecí – stretávame sa pri relikviách, máme putovné kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily, stretávajú sa tu muži a pod.“ Farský administrátor má však do budúcna aj veľké prianie. Ako uviedol, bol by rád, keby sa v našej farnosti prehĺbila vedomosť o tom, že sme jedna rodina. „Rodina vyžaduje, aby každý niečím prispel. Vidím však, že je medzi nami ešte veľa rozdelenia, napätia, posudzovania. Je to normálne, lebo sme ľudia. Ale pomaličky by sme mali robiť kroky k tomu, aby sme niektoré veci dokázali brať s nadhľadom, nie vždy len osobne. Jednota a dobro spoločenstva je viac než moje urazené ego,“ doplnil páter Rafael. Na záver pozitívne dodal, že farnosť je na dobrej ceste a on ako farár je vždy otvorený k rozhovoru.

Alžbeta Paulíková
Zuzana Vandáková