Vážne celosvetové problémy zaujímajú aj farníkov na Západe. Spoločne sa zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec a prosili o jednotu a mier vo svete.

V kostole sv. Dominika sa stretli nielen deti, ale aj ich rodičia, starí rodičia a ďalší príbuzní a farníci. Podľa materiálov Pápežskej nadácie ACN – pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá organizuje túto iniciatívu po celom svete, sa pomodlili ruženec Svetla. Počas jednotlivých desiatkov prosili, aby všetci ľudia spoznali, že majú v nebi Otca, ktorý ich nekonečne miluje, aby nás Mária urobila vnímavými voči ľuďom v núdzi a pripravenými pomôcť im. Pred tretím desiatkom prosili Pána Ježiša, aby obrátil všetkých, ktorí nosia v srdci nenávisť, vedú vojny a ničia životy iných. Ďalej prosili za všetkých, ktorí trpia a sú chorí, aby im Pán ukázal, že je stále s nimi a ich utrpenie premieňa na radosť a záverečná prosba bola, aby sme sa Ježišovi pripodobňovali zakaždým, keď Ho prijímame.

Všetky deti sa v modlitbe striedali a jednotlivé Zdravasy predniesli aj tí najmenší farníci. Spoločne tiež spievali známe pesničky, tá posledná bola zároveň aj veľkou výzvou, aby sme spájali svet láskou, ktorá vydrží, ktorá pretrvá, ktorá neskončí a ktorá nás spasí.

Po spoločnej modlitbe všetky deti dostali ružence. Veríme, že budú mať aj naďalej radosť z modlitby ruženca a spoločne tak budeme môcť vyprosiť ešte veľa milostí, ktoré tento svet tak veľmi potrebuje.

Alžbeta Paulíková
Foto: Veronika Schmidtová