Tri Petrove kroky (Jn 6, 60-69)

Tri Petrove kroky (Jn 6, 60-69)

Jn 6, 60-69 „A ku komu by sme šli?“ Peter svojou otázkou nahmatáva skutočnosť, že niet nikoho väčšieho, než je Ježiš. Najskôr teda uznáva Kristovu veľkosť. Z tej otázky zaznieva hlboká úcta k osobe Božieho Syna, ktorá v apoštoloch upevňuje ich vernosť. „Ty máš slová...
Sprítomniť Kristovo telo dnes (Jn 6, 52-59)

Sprítomniť Kristovo telo dnes (Jn 6, 52-59)

Jn 6, 52-59 Celý tento týždeň pred Nedeľou Dobrého pastiera nám Kristus hovorí o dôležitosti chleba života a o tom, že je ním jeho telo. My dnes po dvetisíc rokoch máme rovnakú otázku ako Židia kedysi: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?“ Odpoveďou je hlboké puto...
Puto (Jn 6, 44-51)

Puto (Jn 6, 44-51)

Jn 6, 44-51 Prísť sám od seba ku Kristovi je nad ľudské sily. Preto Boh dáva človeku dostatočnú pomoc tým, že si ho k sebe priťahuje. Ale ovocie vybudovania tohto priateľstva nakoniec aj tak prisúdi človeku v dare vzkriesenia. To je odkaz týchto niekoľkých Kristových...
My hrnčiari (Jn 6, 35-40)

My hrnčiari (Jn 6, 35-40)

Jn 6, 35-40 Ježiš bol naplnom Bohom a naplno človekom. Ako Boží Syn mal tú istú vôľu ako Otec, ktorý ho poslal do nášho sveta. Ale ako človek mal ľudskú vôľu, ktorá musela zápasiť o svoju vernosť Otcovi tak ako tá naša. Getsemani je ešte ďaleko, sme len v šiestej...
Prečo verím (Jn 6, 30-35)

Prečo verím (Jn 6, 30-35)

Jn 6, 30-35   Prečo verím? Lebo mi niekto predložil nejaký dostatočný dôkaz? Ježišovi poslucháči sa domnievajú, že takto sa rodí viera. Nemohli sa mýliť viac. Očakávali nové zoslanie manny, ako im to sľubovali apokalyptické knihy. Ale Ježiš im ukazuje, že on koná...
Viditeľné je znamením čohosi hlbšieho (Jn 6, 22-29)

Viditeľné je znamením čohosi hlbšieho (Jn 6, 22-29)

Jn 6, 22-29 Nadšený ľud kladie Ježišovi otázku, čo sa týka jeho zázračného premiestnenia sa do Kafarnaumu. On ju však ignoruje a radšej im hovorí o svojom príchode na tento svet. Na tom jedinom záleží. Vysvetliť im ďalší zázrak by mohlo mať opačný efekt, než chce...