Tí, ktorí vedia (Jn 5, 17-30)

Tí, ktorí vedia (Jn 5, 17-30)

Jn 5, 17-30 Po uzdravení chorého, o ktorom sme čítali včera, sa Ježiš dostal do ostrého sporu so Židmi. Oni vedia, že ho treba zabiť. Dôvod? Porušuje to, čo je pre nich najposvätnejšie. V sobotu uzdravil chorého. „Ježiš im povedal: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja...
Nemám človeka (Jn 5, 1-3.5-16)

Nemám človeka (Jn 5, 1-3.5-16)

Jn 5, 1-3.5-16 Človek tridsaťosem rokov chorý na nekonkretizovanú chorobu. Ježiš sa ho pýta: „Chceš ozdravieť?“ On mu povedal: „Pane, nemám človeka.“ Jeho chorobou bolo to, že nemal človeka. Častá choroba ľudí pasívnych, ktorí celý život čakajú na pomoc od iných....
Jozef (Mt 1, 16.18-21.24a)

Jozef (Mt 1, 16.18-21.24a)

Mt 1, 16.18-21.24a „Skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že Mária počala.“ Jozef stojí pred dilemou, zachrániť svoju povesť alebo život Márie? Postaví na prvé miesto dôveru voči Márii alebo vernosť Zákonu? Keď o tom Jozef premýšľal: „Zjavil sa mu vo sne...
Moja modlitba? (Lk 18, 9-14)

Moja modlitba? (Lk 18, 9-14)

Lk 18, 9-14 „Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali.“ Imitácia svätosti je pasca, lebo človek môže prehliadnuť potrebu vlastného obrátenia. Navonok vypadá ideálne, v skutočnosti je ideálne oklamaný. Každý človek je Bohom povolaný k životu, je...
Slobodná  (Mk 12, 28b-34)

Slobodná (Mk 12, 28b-34)

  Mk 12, 28b-34 „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca.“ Ako tomu rozumieť? V knihe Genezis je opísaný príbeh Jakubovho syna Jozefa, ktorého vlastní bratia, zo závisti predali do otroctva. Boh však nezabudol na Jozefa a jeho vernosť Zákonu. Dobre...
Istý Božou mocou (Lk 11, 14-23)

Istý Božou mocou (Lk 11, 14-23)

Lk 11, 14-23 „Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.“ Boží prst je absolútna moc, ktorú vlastní Ježiš. Evanjelista metaforicky zdôrazňuje, že každé dejiny, aj tie naše, sú priestorom, kde Boh koná. Od stvorenia sveta po...