Denár (Mt 20,1-16)

Denár (Mt 20,1-16)

Mt 20,1-16 Cirkevní otcovia ranej cirkvi uvažovali o denári z tohto podobenstva a dávali ho často do súvisu s mincou, ktorú si Ježiš vypýtal v situácii, keď sa ho pýtali: „Slobodno platiť daň cisárovi, alebo nie?“ Otcovia často vyzdvihli dva momenty: tvar mince a...
Hodinár a rozsievač (Lk 8,4-15)

Hodinár a rozsievač (Lk 8,4-15)

Lk 8,4-15 V modernej dobe sa rozšíril medzi ľuďmi obraz Boha ako hodinára. Toho, ktorý na začiatku stvoril svet, natiahol strojček „hodín“ vesmíru a vzdialil sa. Tento obraz mnohých priviedol k presvedčeniu, že Boh sa viac o svet a človeka v ňom nestará, preto nie je...
Choď a káž (Lk 8,1-3)

Choď a káž (Lk 8,1-3)

Lk 8,1-3 Jeden prednášajúci na predmete misiológia vtipne poznamenal, že spôsob vykonávania misijnej činnosti je ísť medzi ľudí a ohlasovať evanjelium rovnako ako Ježiš. Následne si povzdychol: „A niektorí len chodia.“ Ako môžeme kázať a obnoviť misijný zápal Cirkvi?...
Lekár chorých	(Mt 9,9-13)

Lekár chorých (Mt 9,9-13)

Mt 9,9-13 Lekári v Ježišovej dobe nemali k dispozícii sterilné prostredie nemocníc a operačných sál. Lekár bol ten, ktorý si vzal svoje veci a šiel za chorým tam, kde bol on. To je pekný symbol kvality viery. Je naša viera taká krehká, že potrebuje sterilné...
Deti	(Lk 7,31-35)

Deti (Lk 7,31-35)

Lk 7,31-35 Ježiš často prijíma detí a pozýva svojich poslucháčov, aby boli ako deti. V dnešnom úryvku ich však karhá a ironicky hovorí, že sa „podobajú deťom“. Ako tomu rozumieť? Ježiš si deti neidealizuje a neromantizuje. Vie, že aj deti vedia byť rozmarné a...
Plač vdov	(Lk 7,11-17)

Plač vdov (Lk 7,11-17)

Lk 7,11-17 V Biblii máme veľa textov, ktoré hovoria o tom, že siroty, vdovy a cudzinci sú tí, ktorí sú v poradí starostlivosti a lásky Boha na prvých miestach. Nielen Boh, ale každý dobrý kráľ a veriaci človek mali na nich pamätať a nezneužiť ich krehkú životnú...