Pán domu (Mt 9, 27-31)

Pán domu (Mt 9, 27-31)

Mt 9, 27-31 Dvaja slepci išli za Ježišom a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Povedali si v srdci: „Prečo by aj nám nemohol urobiť to, čo iným?“ Oči ich viery boli otvorené, hoci telesne boli slepí. Poznávajú v Ježišovi očakávaného Mesiáša, Syna Dávidovho....
Dom (Mt 7, 21.24-27)

Dom (Mt 7, 21.24-27)

Mt 7, 21.24-27 Ježiš nám dnes hovorí: „Každý, kto počúva moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.“ Prirovnal život každého človeka k stavbe domu. Ďalšia vec, ktorej sa nikto z ľudí nevyhne, sú životné skúšky. Nejestvuje...
Pohľad (Mt 4, 18-22)

Pohľad (Mt 4, 18-22)

Mt 4, 18-22 Ježiš neprijíma model vzťahu učiteľ – žiak, typický pre židovský svet. Bol to žiak, kto si vyberal učiteľa. Ježiš ustanovuje opačný spôsob, sám si vyberá svojich učeníkov. „Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov. … Poďte za...
Stačí slovo (Mt 8, 5-11)

Stačí slovo (Mt 8, 5-11)

Mt 8, 5-11 Advent je časom, v ktorom zaznieva túžba Boha po človeku. Boh túži po tom, aby zaznelo z našej strany: „Vojdi, nestoj vo dverách, ale poď ďalej, buď súčasťou môjho života.“ V dnešnom evanjeliu Ježiš stretáva rímskeho vojaka, pohana, okupanta. Krátko predtým...
Keď koniec života šepká o počiatku (Lk 21, 34-36)

Keď koniec života šepká o počiatku (Lk 21, 34-36)

Lk 21, 34-36 „Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“ Človek je zapísaný v čase. Čas beží, večnosť čaká; je naším cieľom. Ako môžeme predísť ľudskému strachu? Konaním dobra ako svojej...
Jemu je tma ako svetlo (Lk 21, 29-33)

Jemu je tma ako svetlo (Lk 21, 29-33)

Lk 21, 29-33 Ježiš prirovnáva koniec sveta k stromom prebúdzajúcim sa k životu. „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto.“ Keď mudrc zostarol a ochorel, jeho žiaci sa okolo neho smutne zhromaždili a prosili...