Jn 10,1-13


Ježiš rozpovedal podobenstvo o pastierovi a ovciach, ktoré ho nasledujú po hlase. Hlasy iných odmietajú, pretože ich nepoznajú. Toto podobenstvo naráža dnes na mnohé prekážky. Prvou je obraz ovce, ktorý má negatívny význam u ľudí, reprezentujúc nevýrazných, poslušných a stádovitých jedincov, ktorí potrebujú vodcu. Druhým je pochybnosť o rozlišovaní, ktorý z hlasov, ktoré počujeme, je ten pravý? Napriek týmto námietkam sa Boh a evanjelium nikdy neunavia k pozývaniu tvorby spoločenstva tak Cirkvi, ako aj spoločnosti, ktorá nie je atomizovaná na jednotlivcov, ale každý jednotlivec môže svojimi charizmami prispieť k spoločnému dobru. To sa však dá len v prípade, že jednotlivci veria v spoločné dobro a sú ochotní rozlíšiť medzi hlasmi, ktoré túžia po sebauspokojení aj za cenu obetovania druhých, alebo hlase toho, ktorý sa obetoval, aby sme my mali život a mali ho hojnejšie.

Pane, daj nám poznať nielen tvoj hlas, ale aj Slovo.

Fr. Irenej, OP