Jn 14, 6-14

Svätý Pavol sa dopočul, že Korinťania mali pochybnosti, ich viera nebola pevná. Preto im vo svojom liste pripomína dve veci. Najskôr znovu svedčí o tom, čo sám prijal. Ohlasuje im vzkriesenie a delí sa s vlastným svedectvom i svedectvom prvých učeníkov. A potom sa snaží podporiť novovzniknuté spoločenstvo. Presne ako Peter, ktorý od Ježiša dostal úlohu, aby posilňoval bratov, keď sa raz obráti. Tieto dve vlastnosti – byť svedkom a posilňovať slabých – sú dve hlavné povinnosti apoštolov a všetkých tých, ktorí kráčajú po ich stopách. Boli tiež životnou náplňou apoštolov Filipa a Jakuba až po ich mučenícku smrť. Tie dve apoštolské úlohy sme po nich zdedili aj my.

Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.
Fr. Damián, OP