Jn 6, 35-40

Ježiš bol naplnom Bohom a naplno človekom. Ako Boží Syn mal tú istú vôľu ako Otec, ktorý ho poslal do nášho sveta. Ale ako človek mal ľudskú vôľu, ktorá musela zápasiť o svoju vernosť Otcovi tak ako tá naša. Getsemani je ešte ďaleko, sme len v šiestej kapitole Jánovho evanjelia. Ale Ježiš nám už teraz ukazuje, že si je vedomý svojej úlohy: neprišiel plniť svoju vôľu, ale Otcovu. Svoju ľudskú vôľu formuje tak, aby bola v zhode s Božou. Podobne ako hrnčiar hlinu, aby mala správny tvar. A v to dúfame aj v našom živote, keď v Otčenáši prosíme, aby sa uskutočnila Božia vôľa na zemi i na nebi. Aby sme zotrvali v priateľstve s Bohom a neopúšťali ho svojimi rozhodnutiami proti nemu.

Pane, daj nám plniť tvoju vôľu.

Fr. Damián, OP