Jn 6, 60-69stopy

„A ku komu by sme šli?“ Peter svojou otázkou nahmatáva skutočnosť, že niet nikoho väčšieho, než je Ježiš. Najskôr teda uznáva Kristovu veľkosť. Z tej otázky zaznieva hlboká úcta k osobe Božieho Syna, ktorá v apoštoloch upevňuje ich vernosť. „Ty máš slová večného života.“ To je zasa poklona Ježišovmu učeniu. Slová, ktoré im adresuje, menia ich životy a zaisťujú im viac než len tých pár rokov tu na zemi. „A my sme uverili.“ Peter robí za Dvanástich tretí krok, ktorým sa napĺňa to, čo Kristus prišiel na túto zem zrealizovať. Prebudiť vieru v Otcovu lásku voči svetu, ktorá sa ukazuje v osobe a učení Božieho Syna.

Pane, pomôž nám čoraz lepšie poznávať teba a tvoje učenie, aby sme v teba mohli čoraz hlbšie aj veriť.

Fr. Damián, OP