biblia

Jn 6, 44-51

Prísť sám od seba ku Kristovi je nad ľudské sily. Preto Boh dáva človeku dostatočnú pomoc tým, že si ho k sebe priťahuje. Ale ovocie vybudovania tohto priateľstva nakoniec aj tak prisúdi človeku v dare vzkriesenia. To je odkaz týchto niekoľkých Kristových viet. Ako si nás Boh priťahuje? Svätý Tomáš Akvinský pri komentovaní týchto slov hovorí, že obdivuhodnou radosťou a láskou k pravde, ktorou je sám Boží Syn. V každom z nás už od nášho narodenia je ukrytá túžba po pravde a dobre. Nechajme sa nimi viesť, aby sme objavili aj tú hlbokú radosť.

Pane, pritiahni si nás bližšie k sebe.

Fr. Damián, OP