Mk 16,15-20

Niekedy veriacim napadnú myšlienky typu: Kde sú dnes zázraky a znamenia, ktoré sa diali v prvotnej Cirkvi? Prečo sa nedejú v Cirkvi dnes? Nebol by to presvedčivý argument pre neveriacich? Cirkev sa nedá vnímať oddelene od Krista. Kristus nikdy nerobil znamenia na zaujatie ľudí. Robil uzdravenia, oslobodenia od zlých duchov u tých, ktorí k nemu prichádzali s vierou a na inom mieste sa píše v evanjeliu, nemohol tam urobiť žiadne znamenie a čudoval sa ich nevere. Znamenia sú pre vzbudenie a posilnenie viery. Druhý rozmer znamení je postavenie človeka doprostred záujmu viery. Čo to znamená? V minulosti boli ľudia náchylní veriť v mnohé sily, voči ktorým bol jednotlivec skoro bezbranný. Evanjelium povzbudzuje, že keď človek stojí pri Bohu v jeho milosti, potom dokáže čeliť pokušeniam a zvodom zlého, vie rozlíšiť, čo mu prináša život a čo potenciálne smrť, vie sa rozhodnúť pre to, aby si vedel voliť dobro. To sú skutočné znamenia.

Pane, obnovuj našu vieru a urob ju príťažlivou aj pre iných.

Fr. Irenej, OP