Jn 12,44-50

Evanjelista Ján často hovorí v kontrastoch. Jedným z nich je kontrast svetla a tmy. Aj dnes sa ľudovo hovorí o „tmároch“, tých, ktorí sú spiatočnícki, staromódni, ktorí pochybujú vymoženostiach pokroku a prinášajú trochu skepticizmu k ľudskému heroizmu až megalomanskosti. Jeden z bonmotov opisu dnešnej doby je, že sme prekonali všetky vzdialenosti, ale nie sme schopní vytvoriť blízkosť. Ježiš tým, že nás uvádza do priateľstva s Otcom, učí nás modlitbu Otče náš; tým, že nám prejavil svoju blízkosť a sa stal človekom; tým, že nám dáva svojho Ducha vytvára blízkosť, pre ktorú rôzne podoby vzdialenosti nie sú problémom. Ježiš je pre nás svetlom, ktoré popri technickom pokroku, učí nás vnímať Božiu prítomnosť a tak aj našu blízkosť druhým, ktorá zaháňa prázdnotu ľudského srdca.

Pane, vovádzaj nás do svetla svojej blízkosti.

Fr. Irenej, OP