Jn 14,7-14

O priateľoch sa hovorí, že sú to dvaja alebo viacerí jednotlivci, no všetci majú jedného ducha a spoločne vidia pred sebou cestu, po ktorej chcú kráčať. Preto aj Ježiš v Jánovom evanjeliu hovorí: „Už vás nenazývam sluhami, nazval som vás priateľmi.“ Pretože nám povedal všetko, čo počul od Otca. Viera má v tomto zmysle veľkú podobnosť s priateľstvom, no zároveň ho posúva na novú úroveň. Pretože vzťah medzi Ježišom a Otcom nie je „len“ priateľstvom, ale skutočným zjednotením v láske. Preto Ježiš hovorí: „Kto vidí mňa vidí Otca.“ „Verte mi, že som v Otcovi a Otec vo mne.“ Do takéhoto spoločenstva priateľstva a jednoty v Duchu nás pozýva Ježiš ako svojich učeníkov. Skrze takúto blízkosť potom môžeme spoločne vidieť, čo vidí Ježiš, a robiť, čo robí Ježiš. Tak sa naša viera napĺňa v nádeji a láske.

Pane, premieňaj nás svojou blízkosťou.

Fr. Irenej, OP