Mt 11, 25-30

Dnes v Cirkvi slávime sviatok odvážnej ženy, ktorá odmietala byť ticho, keď videla, že iní konajú nesprávne. Jej dielo je plné odkazov aj pre dnešné časy. Jednému zo svojich priateľov, predstavenému kartuziánskeho kláštora, otcovi Jakubovi píše, že svätá a pravá trpezlivosť je ukazovateľom, či v našom srdci máme čnosti alebo sa na zbožných len hráme. Trpezlivosť sa ukazuje práve v čase skúšok a súžení, ktoré Boh zosiela, aby dali vyrásť svätej trpezlivosti. „Chcete vidieť, či vaše čnosti sú dokonalé alebo či koreň sebalásky je ešte vo vašej duši? Skúmajte ovocie, ktoré rodíte v čase protivenstiev. Či je to ovocie trpezlivosti alebo jej nedostatku.“ Naše časy ponúkajú priam ideálne podmienky na takéto sebaskúmanie.

Pane, veď si nás, aby sme v čase protivenstiev prinášali dobré plody.

Fr. Damián, OP