Jn 17, 11b-19

Aby boli jedno ako my. Jednota, za ktorú sa modlíme, je jednota, ktorá nám už je nejakým spôsobom daná. Ježiš sa nemodlí, aby sme raz boli jednotní, ale aby sme postupne dorastali do tejto jednoty, ktorú už navzájom zažívame napriek svojim nedokonalostiam. Je potrebná pre dôveryhodnosť ohlasovania, pre jej ovocie, ale o tom hovorí až zajtrajšie evanjelium. Dnes sa Ježišove slová ešte zameriavajú na jej korene. A prameňom tejto jednoty učeníkov je vzťah Otca a Syna. V ničom inom nemáme hľadať pevný základ, na ktorom jednotu medzi nami máme hľadať. Napriek rozdielom medzi učeníkmi sú Otec a Syn garantmi ich jednoty.

Pane, pomôž nám napriek našim rozdielom byť tak jedno, ako si ty a Otec.

Fr. Damián, OP