Jn 16,12-15
V súvislosti s Duchom Svätým sa používajú obrazy vetra, o ktorom nevieme, odkiaľ prichádza a kam vanie, alebo ohňa, ktorý zapaľuje a horí, ale človeka nestravuje. Sú to veľmi silné obrazy duchovnej symboliky, ktorú je ťažké uchopiť ľudskou rukou. Niekoho by to mohlo zvádzať k pokušeniu k tomu, že duchovné veci nepotrebujú stálosť, pretože ich vedie spontánnosť. V dnešnom evanjeliu čítame, že aj keď príde do života veriaceho Boží Duch, tak vieme, odkiaľ vychádza a čo prináša. Boží Duch nás pozýva hlbšie poznávať a viac milovať Krista a cestu spásy ponúknutú Bohom. Prečo preto potrebujeme Ducha Svätého v našom živote? Aby obnovoval zápal túžby žiť podľa poznanej pravdy.

Pane, zapáľ naše srdce ohňom svojej lásky.

Fr. Irenej, OP