Jn 21, 20-25
Po raňajkách, na brehu jazera, sa Peter snaží miešať sa do Ježišových plánov s Jánom. Ale ten mu dáva dôležitú radu v rámci jeho formácie učeníka: nemá strkať nos do cudzích vecí. Má sa skôr uspokojiť so svojím vlastným povolaním a prenechať osudy ostatných učeníkov na neho. Každý učeník má totiž svoju určenú cestu. Peter je povolaný k pastoračnej službe a mučeníctvu, ale Jánovým povolaním je dlhý život a strategické písomné svedectvo. Obe povolania sú pre Cirkev životne dôležité. A to je dobrá lekcia aj pre každého Ježišovho nasledovníka vrátane nás samých. Oceniť rozličné služby v Cirkvi a nemeniť tých druhých na svoj vlastný obraz je pre nás výzvou od čias svätého Petra.

Pane, nauč nás oceňovať rozmanitosť služieb v tvojej Cirkvi.

Fr. Damián, OP