Jn 15,26-16,4a

Evanjelium svätého Jána nás pripravuje na príchod Tešiteľa: „Keď príde Tešiteľ.“ Pripravuje nás na radosť a potešenie uprostred ťažkostí. Čo je tou nádejou pookriatia? Schopnosť nasledovať životný príbeh Ježiša Krista a lásky, ktorou ho miluje Otec. Pretože ak Otec miluje Syna do tej miery, že hoci musí zápasiť so zlom, je súdený a odsúdený, dokonca až vydaný na smrť, predsa zlo, hriech ani smrť nemajú v živote posledné slovo. To posledné slovo v živote Ježiša má Otec, schopný odpúšťať hriechy a so silou kriesiť mŕtvych. Ak v tejto pravde nasledujeme a spájame sa s Ježišom, potom môžeme mať oprávnenú nádej, že aj v našom živote sa Božie slovo prejaví s rovnakou milosťou, ako to bolo v Ježišovom živote. A to je veľký dôvod na radosť v pravde.

Pane, daj nám hlbokú radosť viery.

Fr. Irenej, OP