Jn 21, 15-19
Tú scénu sme už kdesi videli. Rozložený oheň a tri otázky smerujúce na Petra, aký má vzťah k Ježišovi. V noci po Ježišovom zatknutí ho Peter opakovane neobstál. Dnes je však nový deň a pred Ježišom už stojí nový človek. Dokazujú to Petrove odpovede na Ježišove otázky. Skúsenosť vlastného zlyhania a skúsenosť Kristovho vzkriesenia dokážu v živote človeka robiť zázraky. Čo sa však vlastne Ježiš Petra pýtal? Či Ježiša miluje viac než týchto ľudí okolo? Alebo či ho miluje viac, než Ježiša milujú títo ľudia naokolo? Alebo či Ježiša miluje viac než tieto ryby, teda svoje povolanie? V istom zmysle musí na všetky tieto otázky odpovedať kladne. Lebo láska ku Kristovi predčí všetku lásku, ktorú doteraz poznal. Ako keď skúsený kupec zrazu objaví nesmierne vzácnu perlu.

Pane, nedaj nám stratiť nádej, keď na ceste zakopneme.

Fr. Damián, OP