Jn 17, 20-26

Keď sa pomaly završuje Ježišov život tu na zemi, jeho najväčším bremenom je udržať jednotu medzi jeho učeníkmi. Z textu jeho záverečnej reči máme dojem, že nič dôležitejšie azda neexistuje. V jednote sa zvestuje Boh. Spoločne s láskou totiž práve jednota tvorí dve životne dôležité podmienky pre poslanie učeníkov. Ich vzájomná jednota nepochádza z ich vlastných síl ani nie je cieľom sama v sebe. Ale je ovocím ich zakorenenia sa v Bohu, naštiepenia sa na jednotu Otca a Syna. Ježiš v jednote s Otcom obstál aj v skúške v Getsemani. Svoju celoživotnú úlohu zjaviť Otca splnil. Teraz preberajú štafetu jeho učeníci.

Pane, daj nám silu pokračovať v zvestovaní Otca v tomto svete.
Fr. Damián, OP