Jn 15, 9-17
Dodatočným apoštolom mal byť niekto, kto bol s Kristom od začiatku. Kto bol v jeho formácii, kto žil v spoločenstve bratov, kto ho počúval a sledoval, čo konal. Peter jasne definuje jeho úlohu: aby sa stal svedkom zmŕtvychvstania. Matej svedkom už bol, teraz sa ním stáva na plný úväzok. Svedectvo o Kristovi bude náplňou jeho života. Vo Vyznaní viery deklarujeme, že veríme v jednu, svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev. Veríme v spoločenstvo priateľov Krista. Veríme v spoločenstvo svedkov na plný úväzok, ktorí neváhajú tráviť s Kristom svoj čas, ktorí mu zverujú svoje životy, ako on zveril ten svoj život im.

Pane, urob z nás svojich priateľov.

Fr. Damián, OP