Jn 17,11b – 19

Aký rozdielny pohľad na pravdu mali Pilát a Ježiš. Pilát, ktorý sa pýta s iróniou: „Čo je pravda?“ a dá Ježiša zbičovať. Ježiš, ktorý túži, aby jeho učeníci poznali pravdu o láske Boha Otca voči ľuďom a modlí sa za nich, aby boli uchránení od Zlého. Existuje pravda, ktorá prekračuje momentálnu chvíľu a spolu s ňou ľudskú moc i jeho bezmocnosť. Večná pravda, ktorá vstupuje do času, aby ho posvätila. Ježiš budoval v apoštoloch a buduje aj v nás silu primknutia sa, prináležania k Bohu – to, aby sme sa zušľachťovali v Božom mene ako jeho synovia a dcéry. To je prameň radosti, ktorý dával potechu Ježišovi a ktorý sa môže stať aj v nás svetlom a hrejivou radosťou nádeje nášho srdca. No neukázal nám iba cieľ, dal nám aj palicu na cestu: „Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.“ Na tomto svete sme pútnikmi do nebeskej vlasti, no o to viac tu potrebujeme zušľachťovať život v duchu Božieho milosrdenstva.

Pane, oslobodzuj nás svojou pravdou.

Fr. Irenej, OP