Jn 16,23b-28

V minulosti bola v Cirkvi veľmi rozšírená úcta k Ježišovmu menu. Keďže sa v židovskom národe z úcty k Bohu nevyslovuje Božie meno, podobná bázeň napĺňa aj kresťanov, s tým rozdielom, že pre kresťanov sa Boh stal človekom a dostal svoje meno, meno Ježiš. V tomto mene sa skrýva láska Boha, ktorý človeka miluje ako prvý a záleží mu na našom šťastí. V tomto mene sa odohráva celý príbeh spásy, ktorý si môžeme pripomínať a oživovať, a s ním vedomie našej účasti na vykúpení podobne ako pri ruženci. V tomto mene sa odohrávajú aj naše ľudské zápasy a prosby, keď nás premáha ľudská slabosť, aby nás chránila a posilňovala Božia moc. Božie meno je škola formácie, v ktorej sa môžeme bližšie pripodobniť Bohu a tak nechať stvárňovať a očisťovať Boží obraz v nás, na ktorý sme boli stvorení.

Pane, veď nás po ceste spásy.

Fr. Irenej, OP