Jn 15, 26-27; 16, 12-15
Prichádzajúci Duch nie je akousi čerešničkou na torte. Nie je ani prekvapujúcou drobnosťou, ktorá uzatvára Veľkonočné obdobie. Nie je nám tiež vôbec neznámy. Svätý Lukáš nám na začiatku Skutkov hovorí o príchode Ducha, ale ten istý Lukáš nám už dávno pred Ježišovým narodením začína hovoriť o Duchu Svätom ako o najdôležitejšej postave. Anjel hovorí Márii, že Duch ju zatieni a ona počne Syna. Sesternica Alžbeta je naplnená Duchom a hovorí prorocké slová. Zachariáš, jej manžel, bol tiež inšpirovaný Duchom a z jeho plnosti prorokuje. Pri predstavení Ježiša v chráme mu starý Simeon vyjde v ústrety, podnietený Duchom. Pokiaľ ide o starenku Annu, ktorá tiež beží k dieťaťu, text naznačuje, že celý jej život bol vedený v rytme Ducha: je prorokyňou a presne vie, čo má urobiť a povedať. Už tam Duch napĺňa srdcia veriacich, dáva život, vkladá do úst slová pravdy. Duch je vlastne naším starým známym.

Pane, daj nám objaviť pôsobenie tvojho Ducha v našom živote.

Fr. Damián, OP