Červené moreJn 6,16-21

Počujeme, ako učeníci nasadajú na loď a čakajú, že Ježiš príde za nimi. No napokon sa odrazia a plávajú cez rozbúrené more sami. Nakoniec ich Ježiš tesne pred pristátím na druhom brehu dobieha, kráčajúc po mori, a prichádza na druhý breh ako prvý. V tomto príbehu môžeme vidieť ďalšiu podobnosť s Izraelitmi utekajúcimi z Egypta cez Červené more. Vtedy Boh v podobe oblačného a svetelného stĺpu kráčal pred ľudom, aby ho viedol a kráčal za ním, aby ho chránil. Aj s novým Božím ľudom kráča Boh v Ježišovej prítomnosti, aby nás predchádzal i sprevádzal svojou milosťou. 

Pane, sprevádzaj nás na cestách rozbúrených vôd života. 

Fr. Irenej, OP