B2 K01 Nech Pán prijme obetu

B2 K01 Nech Pán prijme obetu

Kňaz vyzve ľud slovami: „Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu.“ Ľud odpovie: „Nech Pán prijme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej Cirkvi.“ Počas svätej omše kňaz prosí...