Denár (Mt 20,1-16)

Denár (Mt 20,1-16)

Mt 20,1-16 Cirkevní otcovia ranej cirkvi uvažovali o denári z tohto podobenstva a dávali ho často do súvisu s mincou, ktorú si Ježiš vypýtal v situácii, keď sa ho pýtali: „Slobodno platiť daň cisárovi, alebo nie?“ Otcovia často vyzdvihli dva momenty: tvar mince a...
Hodinár a rozsievač (Lk 8,4-15)

Hodinár a rozsievač (Lk 8,4-15)

Lk 8,4-15 V modernej dobe sa rozšíril medzi ľuďmi obraz Boha ako hodinára. Toho, ktorý na začiatku stvoril svet, natiahol strojček „hodín“ vesmíru a vzdialil sa. Tento obraz mnohých priviedol k presvedčeniu, že Boh sa viac o svet a človeka v ňom nestará, preto nie je...
Choď a káž (Lk 8,1-3)

Choď a káž (Lk 8,1-3)

Lk 8,1-3 Jeden prednášajúci na predmete misiológia vtipne poznamenal, že spôsob vykonávania misijnej činnosti je ísť medzi ľudí a ohlasovať evanjelium rovnako ako Ježiš. Následne si povzdychol: „A niektorí len chodia.“ Ako môžeme kázať a obnoviť misijný zápal Cirkvi?...
Lekár chorých	(Mt 9,9-13)

Lekár chorých (Mt 9,9-13)

Mt 9,9-13 Lekári v Ježišovej dobe nemali k dispozícii sterilné prostredie nemocníc a operačných sál. Lekár bol ten, ktorý si vzal svoje veci a šiel za chorým tam, kde bol on. To je pekný symbol kvality viery. Je naša viera taká krehká, že potrebuje sterilné...
Modlitba za naše farské misie

Modlitba za naše farské misie

V dňoch 30. 9. – 8. 10. 2023, pri príležitosti 25. výročia konsekrácia nášho farského kostola a zriadenia našej farnosti, sa budú konať farské misie. Ich cieľom je duchovne obnoviť farskú rodinu, aby sme takto obrodení slávili naše jubileum. Farské misie bude...