Svätý Herman Jozef, kňaz – 5. 12. 2022

Svätý Herman Jozef, kňaz – 5. 12. 2022

Mystik Relikvia ex ossibus (z kostí) Narodenie: okolo roku 1150, Kolín nad Rýnom, dnešné Nemecko; Smrť: 4. apríl 1241 (cca 91 ročný), Steinfeld, dnešné Nemecko; Schválenie kultu: 11. august 1958, Pius XII.; Sviatok: 24. máj Životopis: Pochádzal z chudobnej, ale veľmi...
Neha (Mt 18, 12-14)

Neha (Mt 18, 12-14)

Mt 18, 12-14 Božia neha voči ľuďom je obsahom Ježišovho učenia. „Potešujte, potešujte môj ľud, – vraví váš Boh.“ (Iz 40, 1) Boh už neoslovuje Izrael ako kedysi, „ten ľud“, ale ako milujúci manžel svoju manželku, „môj ľud“. Slová naplnené nehou, láskou a zľutovaním....
Učitelia (Lk 5, 17-26)

Učitelia (Lk 5, 17-26)

Lk 5, 17-26 Farizeji a učení v Písme sa zišli v tom dome, kde je prítomný Ježiš a kde učí. Zdá sa, že tam prišli, aby počúvali Ježiša, ale evanjelista chce zdôrazniť, že aj oni sú tam ako učitelia, lebo rovnako aj oni sedia. Obdobie pred príchodom Ježiša bolo...
Modlitby matiek – nová skupinka

Modlitby matiek – nová skupinka

V našej farnosti zakladáme novú skupinku Modlitieb matiek, ktorá sa bude stretávať raz do týždňa. Matky, ktoré by ste mali záujem, nahláste sa, prosím, v sakristii alebo p. Beňovej na tel. č. 0905 491 894. Viac informácií:...