Denný tábor pre ukrajinské deti – “Časostroj”

Denný tábor pre ukrajinské deti – “Časostroj”

V dňoch 8. – 12. júla 2024 skauti zo 123. zboru rytiera Donča vo Zvolene v spolupráci s ústredím Slovenského skautingu zorganizovali denný tábor pre deti z Ukrajiny s názvom “Časostroj”. Každé ráno sme sa stretávali v kláštore dominikánov na sídlisku Zvolen-Západ, kde...
Víkend v kláštore pre záujemcov o OP

Víkend v kláštore pre záujemcov o OP

Pozývame mužov, ktorí rozlišujú svoje povolanie a zaujímajú sa o dominikánsku spiritualitu, stráviť víkend Košických mučeníkov 6. – 8. septembra v kláštore bratov v Košiciach. Viac informácií nájdete na stránke dominikani.sk. Program na...
Sklonená hlava (Mt 8,18-22)

Sklonená hlava (Mt 8,18-22)

Mt 8,18-22 Ježiš v dnešnom evanjeliu rozpráva s ľuďmi, ktorí ho túžia nasledovať. Ale jeho odpovede sú relatívne príkre, až nekompromisné. Prvý z učeníkov je odhodlaný nasledovať ho, kamkoľvek pôjde. Môžeme vidieť podobnú horlivosť ako u Petra, ktorý sa zaprisaháva,...
Štúdium učiteľstva náboženskej výchovy

Štúdium učiteľstva náboženskej výchovy

AJ ŽIACI V ŠKOLÁCH POTREBUJÚ NÁBOŽENSKÚ VÝCHOVU RKCMBF UK v Bratislave ponúka v akademickom roku 2024/2025 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Hlavným cieľom rozširujúceho štúdia je získanie profesijných kompetencií potrebných na vyučovanie aprobačného...
Duchovné aktivity v múzeu kartuziánov v Červenom Kláštore

Duchovné aktivity v múzeu kartuziánov v Červenom Kláštore

Páter Rafael, OP vás pozýva do múzea kartuziánov v Červenom Kláštore. Termín: 14. – 21. 7. 2024 00.30 – Matutínum (účasť je možná len po osobnej dohode s P. Rafaelom, OP) – po tejto modlitbe nasleduje 15 minút tichej eucharistickej adorácie 7.45 – Ranné...