Viditeľné je znamením čohosi hlbšieho (Jn 6, 22-29)

Viditeľné je znamením čohosi hlbšieho (Jn 6, 22-29)

Jn 6, 22-29 Nadšený ľud kladie Ježišovi otázku, čo sa týka jeho zázračného premiestnenia sa do Kafarnaumu. On ju však ignoruje a radšej im hovorí o svojom príchode na tento svet. Na tom jedinom záleží. Vysvetliť im ďalší zázrak by mohlo mať opačný efekt, než chce...
Otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu (Lk 24,35-48)

Otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu (Lk 24,35-48)

Lk 24,35-48 Niekedy sa nám zdajú byť rôzne state z Písma ako rozprávka alebo ako nanajvýš nepravdepodobné. A určitá miera opatrnosti v duchovnej oblasti je dôležitá, aby sme sa nestali ezoterikmi, prípadne poverčivými. No sú určité radikálne vyjadrenia Písma, ktoré sa...
Previedol ich cez more (Jn 6,16-21)

Previedol ich cez more (Jn 6,16-21)

Jn 6,16-21 Počujeme, ako učeníci nasadajú na loď a čakajú, že Ježiš príde za nimi. No napokon sa odrazia a plávajú cez rozbúrené more sami. Nakoniec ich Ježiš tesne pred pristátím na druhom brehu dobieha, kráčajúc po mori, a prichádza na druhý breh ako prvý. V tomto...
Ježiš a Mojžiš (Jn 6,1-15)

Ježiš a Mojžiš (Jn 6,1-15)

Jn 6,1-15 Ježiš dnes podobne ako Mojžiš privádza ľudí na vrch. A napĺňa jeden zo svojich výrokov pri pokúšaní na púšti: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Mt 4,4) Aké je potrebné pre človeka počuť slovo života, slovo...
Púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove

Púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove

Brat Rafael OP sa dňa 6. apríla 2024 zúčastnil púte farnosti Župčany do Krakova, do sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagiewnikach. Títo veriaci každoročne už niekoľko rokov v sobotu pred Nedeľou Božieho milosrdenstva putujú na toto miesto, aby sa spoločne duchovne...