Svet vlkov a baránkov (Lk 10, 1-9)

Svet vlkov a baránkov (Lk 10, 1-9)

Lk 10, 1-9 „Posielam vás ako baránkov medzi vlkov“. Prečo Ježiš vystavuje svojich priateľov takému veľkému nebezpečenstvu? Robí to preto, aby boli vo svete podobní jemu. Úloha kresťana je byť vo svete kvasom, ktorý sa stratí vo vymiesenej múke, aby umožnil rásť cestu....
Mária u Alžbety (Lk 1, 39-56)

Mária u Alžbety (Lk 1, 39-56)

Lk 1, 39-56 „Ponáhľala sa do istého judského mesta v hornatom kraji.“ Mária sa ponáhľa za znamením, ktorým je prisľúbený Boží posol, ktorý sa má narodiť z neplodnej, a ešte k tomu zostarnutej, Alžbety. Plodnosť neplodnej jej pomáha považovať nemožné za možné....
Ochrnutý (Mt 9, 1-8)

Ochrnutý (Mt 9, 1-8)

Mt 9, 1-8 Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Všetci čakali fyzické uzdravenie a nevedeli si predstaviť nič iné dôležitejšie. Naznačuje, že jestvuje v ľudskom...
Peter a Pavol (Mt 16, 13-19)

Peter a Pavol (Mt 16, 13-19)

Mt 16, 13-19 Pokorní apoštoli. Peter, ktorému Pán zveril vládu nad kresťanmi pochádzajúcimi zo židovstva. Pavol, ktorému Pán zveril vládu nad kresťanmi z pohanov. Peter, jednoduchý, nevzdelaný, prudko reagujúci, málo vytrvalý, pri ťažkostiach odťahoval ruky. Pavol,...
Nepoškvrnené srdce Márie (Lk 2, 41-52)

Nepoškvrnené srdce Márie (Lk 2, 41-52)

Lk 2, 41-52 Srdce Márie bolo ako srdce Evy, nepoškvrnené, a ním aj ostalo. Svätý Tomáš Akvinský (1225-1274) to vyjadril: „Eva túžila po ovocí, ale nenašla v ňom to, čo očakávala. Had ju oklamal a jej srdce sa poškvrnilo. Mária vo svojom Ovocí, čiže v Ježišovi, našla...